Počas Španielskej chrípky, 92% ľudí umrelo na bakterialnu infekciu z nosenia rúšok

 
Výskumný projekt dostupný v National Archive US [1], ktorého autormi boli traja jednotlivci vrátane Dr. Anthony S. Fauciho, popisuje hlavnú príčinu vypuknutia pandémie v roku 1918: bakteriálny zápal pľúc, nie chrípka. Prekvapujúce aspekty úmrtí v rokoch 1918 – 1919 zahŕňali nasledujúce:
  1. vysoký výskyt sekundárnej pneumónie spojenej so štandardnými bakteriálnymi pneumopatogénmi;
  2. zápal pľúc spôsobený zmiešanými pneumopatogénmi, pneumokokmi a streptokokmi.

Zhrnutím dôkazov z pandémie chrípky v rokoch 1918–1919 dochádzame k záveru, že príčinou väčšiny úmrtí bola bakteriálna pneumónia namiesto primárnej vírusovej pneumónie. Najmenej 92,7% úmrtí bolo priamou príčinou bakteriálneho zápalu pľúc z dôvodu prekrytia horných dýchacích ciest plátenou rúškou.

 
V 68 pitevných nálezoch, v ktorých bolo možné vylúčiť možnosť neohlásených negatívnych kultúr, bolo 92,7% pitevných pľúcnych kultúr pozitívnych na ≥1 baktériu.… V štúdii s 9 000 subjektmi, ktorí boli sledovaní z klinického obrazu s chrípkou pitvou, vedci získali sterilnou technikou kultúry pneumokokov alebo streptokokov v 164 zo 167 vzoriek pľúcneho tkaniva.

Píše sa rok 1918. “Nasaď si rúšku, inak ideš na 14 dní do basy!” New York.


Podobne ako dnes, aj v roku 1918 bola pandémia zapríčinená následkami nosenia rúšok.

 

Zdravotné riziko nosenia rúšok a redukcie blood oxygen level dokazujú nasledovné vedecké štúdie:
 
 

Zdroje

1. The Flu Pandemic of 1918. National Archives https://www.archives.gov/news/topics/flu-pandemic-1918 (2020).

2. Influenza Masks Doomed By Doctors. New Orleans Times (1918).

3. Dr. Rashid Buttar. Only a few know about the Side Effects.

4. Influenza Mask Menace; Salt Lake Experts Say. Salt Lake Tribune (1918).

5. Ermino Chavez. The Influenza Mask And Its Consequences. (1919).

6. Kellogg, W. H. Influenza, a Study of Measures Adopted for the Control of the Epidemic: By Wilfred H. Kellogg. (California State Printing Office, 1919).

7. Flu, T. S. & WWI. Did a Military Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million People Blamed as ‘Spanish Flu’? Vaccine Impact https://vaccineimpact.com/2018/did-military-experimental-vaccine-in-1918-kill-50-100-million-people-blamed-as-spanish-flu/ (2018).

8. Morens, D. M., Taubenberger, J. K. & Fauci, A. S. Predominant Role of Bacterial Pneumonia as a Cause of Death in Pandemic Influenza: Implications for Pandemic Influenza Preparedness. J. Infect. Dis. 198, 962–970 (2008).

9. John C. A. Manley. Medical Doctor Warns that “Bacterial Pneumonias Are on the Rise” from Mask Wearing. Global Research https://www.globalresearch.ca/medical-doctor-warns-bacterial-pneumonias-rise-mask-wearing/5725848 (2020).

10. 60 Minutes. March 2020: Dr. Anthony Fauci talks with Dr Jon LaPook about Covid-19. (2020)

11. https://walkinverse.com/1918-spanish-flu-killed-millions-or-did-it/

Related Posts